• Стенд для перевірки генераторів та стартерів Е-250М-02
 • Стенд для перевірки генераторів та стартерів Е-250М-02

Стенд для перевірки генераторів та стартерів Е-250М-02

325 380

Отримати пропозицію

Загальні характеристики

Стенд Э250М-02 обеспечивает проверку электрооборудования.

Стенди Е-250М-02 призначений для діагностики знятого з автомобіля та нового електрообладнання від легкових до вантажних автомобілів в умовах автотранспортних підприємств, авторемонтних заводів, фірм та майстерень, станцій технічного обслуговування автомобілів, для профільних навчально-освітніх закладів та магазинів автозапчастин.

Стенд Е-250М-02 – це модернізований стенд таких широко відомий і перевірений часом, моделей як, Е-250 і Е-250-02. Принцип роботи стенду полягає в імітації робочих режимів та вимірюванні вихідних характеристик електрообладнання

Стенд Е250М-02 забезпечує перевірку електрообладнання:

 • генераторів на холостому ходу та під навантаженням
 • стартерів у режимах холостого ходу та повного гальмування
 • реле-регуляторів
 • тягових реле стартерів
 • реле-переривників
 • комутаційних реле
 • електроприводів агрегатів автомобіля
 • обмоток якорів
 • напівпровідникових приладів
 • резисторів

Технічний опис стендів для генераторів та стартерів:

 • Ергономічна панель управління забезпечує швидке освоєння навичок роботи на стенді та оволодіння методиками перевірок. Органи управління згруповані в логічно завершені та функціонально зрозумілі блоки
 • Яскраві цифрові індикатори, що легко читаються.
 • Повне гальмо використовується для випробування стартерів у режимі повного гальмування та вимірювання моменту, що крутить. Перевстановлення тензометричного датчика забезпечує перевірку стартерів як лівого, так і правого обертання.
 • Оснащується пристроєм перевірки якорів стартерів та двигунів, що дозволяє визначити наявність короткозамкнених витків та обривів в обмотці, правильність напряму намотування.
 • Система кріплення електрообладнання та комплекти приладдя дозволяють закріпити на стенді практично всі типи генераторів та стартерів російського та імпортного виробництва
 • Визначення частоти обертання на холостому ходу та під навантаженням проводиться за допомогою тахометра
 • Привід генераторів: регульований, що дозволяє проводити плавну зміну частоти обертання та струму навантаження
 • Конструкції приводних шківів забезпечують перевірку генераторів з клиновим та з полікліновим (плоскоріменним) приводами.
 • Як джерело стартерного живлення застосовується мережне джерело живлення (СІП)
 • Вбудоване плавно-ступінчасте електронне навантаження дозволяє перевірити всі відомі марки генераторів у всьому діапазоні струмошвидкісної характеристики (ТСХ) від 0 до 160 А
 • Поставляється з повним комплектом приладдя, необхідного для виконання перевірок

Техническое описание

Техническое описание стендов для генераторов и стартеров:

 • Эргономичная панель управления обеспечивает быстрое освоение навыков работы на стенде и овладение методиками проверок. Органы управления сгруппированы в логически завершенные и функционально понятные блоки
 • Яркие легко читаемые цифровые индикаторы
 • Полный тормоз используется для испытания стартеров в режиме полного торможения и измерения крутящего момента. Переустановка тензометрического датчика обеспечивает проверку стартеров как левого, так и правого вращения
 • Оснащается устройством проверки якорей стартеров и двигателей, которое позволяет определить наличие короткозамкнутых витков и обрывов в обмотке, правильность направления намотки
 • Система крепления электрооборудования и комплекты принадлежностей позволяют закрепить на стенде практически все типы генераторов и стартеров российского и импортного производства
 • Определение частоты вращения на холостом ходу и под нагрузкой производится с помощью тахометра
 • Привод генераторов: регулируемый, позволяющий производить плавное изменение частоты вращения и тока нагрузки
 • Конструкции приводных шкивов обеспечивают проверку генераторов с клиновым и с поликлиновым (плоскоременным) приводами
 • В качестве источника стартерного питания применяется сетевой источник питания (СИП)
 • Встроенная плавно-ступенчатая электронная нагрузка позволяет проверить все известные марки генераторов во всем диапазоне токоскоростной характеристики (ТСХ) от 0 до 160 А
 • Поставляется с полным комплектом принадлежностей, необходимых для выполнения проверок

Поставити запитання фахівцю

Worker